Strona główna

Czym jest Galen, o co w nim chodzi i kim są właściwie ludzie, którzy go tworzą? Galen, a tak dokładnie Claudius Galenus, był rzymskim lekarzem greckiego pochodzenia. Zasłynął swoimi odkryciami z dziedziny anatomii. Był utalentowanym badaczem i pisarzem, przez co wywarł znaczący wpływ na rozwój medycyny w okresie średniowiecza i odrodzenia. Obecnie Galen to tytuł naszego czasopisma. Tyle o nazwie, a co z zawartością?

            W naszej uczelni Galen miał bardzo burzliwą historię, której korzenie nie zostały jeszcze do końca odkryte. Ostatnio znaleziono wydanie z maja 2004. Później pojawiał się i znikał. W 2011 roku grupa studentów postanowiła go reaktywować, dzięki czemu możecie teraz to czytać. Gazeta wychodzi co 3 miesiące, chyba, że przyjdzie nam go głowy zrobic wydanie spacjalne. Nie myślcie sobie, ze Galen jest kolejnym "projektem" (wspaniałe słowo). To inkubator pomysłów, które oprawione przez kreatywnych i zdolnych ludzi ukazują się w formie 32 stronnicowej gazetki o półtora tysięcznym nakładzie. Jest odzwierciedleniem naszych zainteresowań, pasji i talentów. Co więcej, każdy student może stać się częścią Galena!


Autor: Agata Olearczyk